Omschrijving

De onderstaande tekst is automatisch vertaald met Microsoft Azure Translator
Dit is een CD met Bahai muziek en meditatie in het Engels, Nederlands en Arabisch voor 19 dagen feest. Zang en muziek door: Mieke Verhey, A-Sing Godefrooij-de Laat, Merijn Godefrooij, Pejman Djavdan, Borna Djavdan en Dana Djavdan. tevreden: 1. Gezegend is de plaats, en het huis, en de plaats, en de stad, en het hart, en de berg, en de toevlucht, en de grot, en de vallei, en het land, en de zee, en het eiland, en de weide waar de vermelding van God is gemaakt en Zijn lof verheerlijkt. Bahá'u'lláh 2. Zeg: "God volhoudt alle dingen boven alle dingen, en niets in de hemelen of op de aarde dan God volstaat. Voorwaar, Hij is in Zichzelf de Kenner, de Onderhouder, de Almachtige. De Báb 3. O MENSENZOON! (2x) Gesluierd in Mijn onheuglijke wezen en in de oude eeuwigheid van Mijn essentie, kende Ik Mijn liefde voor U; daarom heb ik u geschapen, op het mijnbeeld gegraveerd en aan u geopenbaard Mijn schoonheid (2x, 3x). Bahá'u'lláh (nr. 3, Arabisch) 4. O MENSENZOON! Wees tevreden met Mij en zoek geen andere helper. Want niemand anders dan Ik kan u ooit volstaan. Bahá'u'lláh (nr. 17, Arabisch) 5. Nujien tsjie tse aa Man teen jie wee Wee tsjouw tha tsjoen Wee wah nang njong njen Sjie nie man thoe O MENSENZOON! Wees tevreden met Mij en zoek geen andere helper. Want niemand anders dan Ik kan u ooit volstaan. Bahá'u'lláh (nr. 17, Arabisch) 6. O ZOON VAN HET ZIJN! Uw Paradijs is Mijn liefde; uw hemelse huis, hereniging met Mij. Ga daarin binnen en tarry niet. Dit is wat voor u bestemd is in Ons koninkrijk boven en Onze verheven heerschappij. Bahá'u'lláh (nr. 6, Arabisch) 7. Vertrouw op God. Vertrouw op Hem, prijs Hem en roep Hem voortdurend in gedachten. Voorwaar, hij verandert de problemen in gemak en verdriet in troost en zwoegt in volkomen vrede. Hij heeft voorwaar heerschappij over alle dingen. "Abdu'l-Bahá 8. Is er een Verwijderaar van moeilijkheden die God redden? Zeg: "Geprezen zij God! Hij is God! Allen zijn Zijn dienaren, en allen houden zich aan Zijn bevelen! De Báb 9. Gebed in het perzisch: Ey talibi malaku't... 10. O ZOON VAN GEEST! Vraag niet van Mij wat Wij niet voor u verlangen, wees dan tevreden met wat Wij voor u hebben beordend, want dit is wat u ten goede komt, als u daarmee tevreden bent met uzelf. Bahá'u'lláh (nr. 18, Arabisch) 11 O Heer, mijn God Open gij de deur Zorg voor de middelen Maak het pad veilig En leid de weg Want voorwaar, gij zijt De hulp in gevaar Het zelfvoorzienende Ya-Bahá'u'l-Abhá. 12. Arabisch gebed van Shoghi Effendi: Rabanna wa malazana 13. Gezegend is de plaats, en het huis, en de plaats, en de stad, en het hart, en de berg, en de toevlucht, en de grot, en de vallei, en het land, en de zee, en het eiland, en de weide waar de vermelding van God is gemaakt en Zijn lof verheerlijkt. LIEDJES 14. Doroude bi payane ma Wees modhadjere amre Baha Takbir migouyim az van az djan Alláh'u'Abhá Ey hazrate 'Abdu'l-Bahá Tayyido tofigh shamel nama Staaf in momenine kebriya Alláh'u'Abhá Takbire Alláh'u'Abhá bar Ishan Arad bebar noure iman dar ishan Chon moseme nobahari zijn masham Een bar feshan ast Noure haghighat daroune vodjoudash Chon djouhare enghetayi darounash Bashad hoveida ze noure djavinasch Alláh'u'Abhá Alláh'u'Abhá, Alláh'u'Abhá, Alláh'u'Abhá, Alláh'u'Abhá, Alláh'u'Abhá, Alláh'u'Abhá, Alláh'u'Abhá... 15. Wil je je hart geven aan Bahá'u'lláh Wil je je hart geven aan Bahá'u'lláh Zou jij een vlam van vuur zijn, een rivier van leven? Geef je hart aan Bahá'u'lláh Ja, ik zou mijn hart geven aan Bahá'u'lláh Ja, ik zou mijn hart geven aan Bahá'u'lláh Ja, ik zou een vuurvlam zijn, een rivier des levens. Geef mijn hart aan Bahá'u'lláh Zou je je leven geven aan Bahá'u'lláh Zou je je leven geven aan Bahá'u'lláh Zou je je aardse bezittingen willen geven? Uw wereldse verlangens, Geef je leven aan Bahá'u'lláh Ja, ik zou mijn leven geven aan Bahá'u'lláh Ja, ik zou mijn leven geven aan Bahá'u'lláh Ja, ik zou mijn aardse bezittingen geven. Mijn wereldse verlangens, Geef mijn leven aan Bahá'u'lláh 16. Liefde voor Bahá'u'lláh zoet en prachtig (3x) Oh oh prachtige liefde Hoger, hoger dan de bergen Dieper, dieper dan de oceaan Breder, breder dan het vliegtuig Oh oh prachtige liefde 17. Als je 's morgens blij bent dat je bed uitspringt en flink aan de slak gaat. Als je een liedje zingt, wordt het een enorme goede dag. Alles is dubbel fijn, als je maar blijk kunt zijn. Als je 'smorgens blij je bed uitspringt, wordt het een enorme een goede dag. Roep goedemorgen naar de poes, fris je op bij de kraan. Trek dan een trui aan van een bloes, die je gezellig vindt staan. Zwaai naar de bakker, hol naar de school, doe iets geks als het mag. Trap naar een voetbal, maak en goal, dit is een stralende dag. 18. De dag breekt aan, de dag breekt aan, de zon is nu riet opgegaan. 'k weet zeker dat bij 't dagelijks werk, Baha'u'llah ons bij zal staan. Goedemorgen zon, goedemorgen zon, de nacht is voorbij, de dag is begonnen. Ik weet zeker dat God me de hele dag door zal helpen. 19. De wereld is een toverbal, geen mens weet hoe hij zal worden. Maar een ding dat weet iedereen, je kunt het niet alleen. Dus, zal wji er samen iets van moeten maken, de wereld is een mooi maar bewerkelijk ding. Dus zullen we er samen iets van moeten maken. Hey hey hey hey, kom maar in de kring. 20. Als je gelukkig bent en je weet dat het in je handen klapt (2x). Als je gelukkig bent en je weet het, dan zal je leven het zeker laten zien. Als je gelukkig bent en je weet dat het in je handen klapt. Als je gelukkig bent en je weet dat het je voeten stampt (2x). Als je gelukkig bent en je weet het, dan zal je leven het zeker laten zien. Als je gelukkig bent en je weet dat het je voeten stampt. Als je gelukkig bent en je weet het, knip dan met je vingers (2x). Als je gelukkig bent en je weet het, dan zal je leven het zeker laten zien. Als je gelukkig bent en je weet het, knip dan met je vingers. Als je gelukkig bent en je weet het, zeg ya baha (2x). Als je gelukkig bent en je weet het, dan zal je leven het zeker laten zien. Als je gelukkig bent en je weet het, zeg dan Ya Baha. Als je gelukkig bent en je weet het, doe ze alle vier (2x). Als je gelukkig bent en je weet het, dan zal je leven het zeker laten zien. Als je gelukkig bent en je weet het, doe ze alle vier. 21. In de tuin van Ridván, zei Baha'u'llah Zijn naam. God zond Mij, zo sprak Hij. Ik maak alle mensen blij. Als je doet wat Ik zeg, ben je op de goede weg. Straalt je hart als een ster, en dat zie je van hiel ver. 22. 'k Hou van hem en van haar, la la la la. (2x) Wil je dat we horen bij elkaar. Ik hou van hem en van haar. Ik hou van je buren en vrienden, la la la la la. (2x) Alle mensen over de hele wereld, hou van je buren en vrienden. 23. Kind'ren van de aarde, geef elkaar de hand. Wij zijn allen samen, bloemen in een land. Samen zingen, samen springen, is dat geen feest. Wil alles wat je samen doet voldoet het meest. 24. Liefde is iets dat je weg geeft, geef je weg, geef je weg. Liefde is iets dat je weg geeft, en dan komt het weer bij je terug. Het is net als een tovermuntje, verberg je het dan werkt het niet. Maar geef je de weg en iedereen ziet het, dan komt het weer bij je terug. (2x) 25. Mensen die gelukkig zijn, zingen 'Allah'u'Abha, (Canon)
Mieke, A-Sing, Merijn, Pejman, Borna en Dana

Contact

Pejman Djavdan
Email: pdjavdan@planet.nl
Link/Url: www.studio1world.org
studio1world bahai inspired art - Meditations and music for 19 days feaststudio1world bahai inspired art - Meditations and music for 19 days feast

Deel deze pagina

studio1world bahai inspired art - Submit to Deliciousstudio1world bahai inspired art - Submit to Diggstudio1world bahai inspired art - Submit to Facebookstudio1world bahai inspired art - Submit to Google Plusstudio1world bahai inspired art - Submit to Twitterstudio1world bahai inspired art - Submit to LinkedIn