Visie

De visie van Studio1World is het ontwikkelen en verspreiden van kunst, muziek, spel, entertainment, presentaties en films die bijdragen aan de totstandkoming van de eenheid van de mensheid en wereldvrede.
Geïnspireerd door de bahá’í-geschriften.

Voor meer informatie over het bahá'í-geloof zie:

www.bahai.nl